• Trang chủ
 • USB 3G Data Card
 • Gói cước 3G
 • ADSL Viettel
 • Cáp quang
 • 3G Viettel
 • Dịch vụ khác
 • An Khanh Telecom

  Trang chủ » Viettel » Danh sách điện thoại hỗ trợ 3G tại Việt Nam

  Danh sách điện thoại hỗ trợ 3G tại Việt Nam

  Nokia

  1. Nokia N97
  2. Nokia N96 (NSeries Slider)
  3. Nokia 6600/6600i Slide/Fold
  4. Nokia Carbon Arte 8800 Mobile Phone
  5. Nokia 6216 Classic
  6. Nokia N85
  7. Nokia N97 3G HSDPA Mobile Phone
  8. Nokia N86 8MP Mobile Phone
  9. Nokia E75
  10. Nokia E52
  11. Nokia 5530 XpressMusic
  12. Nokia 6760 Slide
  13. Nokia 6700/6710
  14. Nokia E72
  15. Nokia 3710 Fold /3720 Classic
  16. Nokia 7100 Supernova
  17. Nokia N900
  18. Nokia E55
  19. Nokia N95
  20. Nokia N82 5 Megapixel camera Phone
  21. Nokia N95 8GB
  22. Nokia 6650
  23. Nokia 6260 HSDPA Mobile Phone
  24. Nokia E66
  25. Nokia E63
  26. Nokia 5800 ExpressMusic Phone
  27. Nokia N79
  28. Nokia 5630 Xpressmusic
  29. Nokia Prism ( 7900 and 7500 )
  30. Nokia N81 Multimedia Computer
  31. Nokia E90
  32. Nokia 5320 XpressMusic/ Nokia 5220 XpressMusic
  33. Nokia 6212 Classic
  34. Nokia N78
  35. Nokia 6220
  36. Nokia E71
  37. Nokia N85
  38. Nokia N79
  39. Nokia 7310 Supernova
  40. Nokia E65
  41. Nokia 6110 Navigator / 6210 Navigator
  42. Nokia 6555
  43. Nokia 5610 Xpressmusic
  44. Nokia E51
  45. Nokia 6120
  46. Nokia 5700 3G Smartphone
  47. Nokia 8600 Luna
  48. Nokia 6500
  49. Nokia N75
  50. Nokia N76
  51. Nokia N77
  52. Nokia 6290
  53. Nokia N800 Internet tablet
  54. Nokia N93
  55. Nokia 6288
  56. Nokia N73
  57. Nokia N72
  58. Nokia N80
  59. Nokia N92 / 71
  60. Nokia Eseries – E50 / E60 / E61 / E70
  61. Nokia N91
  62. Nokia N90
  63. Nokia 6680
  64. Nokia N70
  65. Nokia 6630
  66. Nokia 6500
  67. Nokia 6233 / 4
  68. Nokia 6280
  69. Nokia 7600

  ……………..

  Blackberry

  1. Blackberry Electron 8703e
  2. Blackberry Electron 8707h/g/v
  3. Blackberry Bold 9000
  4. Blackberry Bold 9700
  5. Blackberry Storm 9500
  6. Blackberry Storm 9520
  7. Blackberry Storm 9530
  8. Blackberry Storm 9550
  9. Blackberry Tour 9630

  ……………..

  Samsung

  1. Samsung Beat DJ Phone
  2. Samsung Classico
  3. Samsung C6625
  4. Samsung Jet
  5. Samsung Blade
  6. Samsung Galaxy i7500 Android Mobile Phone
  7. Samsung Corby / Samsung CorbyTXT / Samsung CorbyPRO
  8. Samsung Genio Touch
  9. Samsung Aomled 12 Megapixel Touchscreen Mobile
  10. Samsung Preston S5600 Mobile
  11. Samsung B2700 Bound
  12. Samsung Innov8 i8510
  13. Samsung Steel L810
  14. Samsung Pixon (M8800) & Samsung Pixon12
  15. Samsung Memoir
  16. Samsung Light Edge ( S7330)
  17. Samsung M7500 Emporio Armani Night Effect
  18. Samsung Tocco Ultra Edition
  19. Samsung Omnia HD i8910 / OmniaPro B7730
  20. Samsung Soul
  21. Samsung Armani / Giorgio Armani
  22. Samsung Solid
  23. Samsung Serenata
  24. Samsung F110 miCoach
  25. Samsung J700
  26. Samsung F480/F490
  27. Samsung F400
  28. Samsung F700
  29. Samsung i900 Omnia
  30. Samsung i200
  31. Samsung I7110
  32. Samsung SGH-P910
  33. Samsung G600
  34. Samsung G800
  35. Samsung U600
  36. Samsung U700 3G HSDPA
  37. Samsung SGH-ZV10
  38. Samsung SGH-ZV30
  39. Samsung Z400
  40. Samsung Z560
  41. Samsung Z540
  42. Samsung Z500
  43. Samsung Z320i (SGH-Z320i)
  44. Samsung Z107
  45. Samsung Z130
  46. Samsung Z110
  47. Samsung Z105

  ……………..

  Sony Ericsson

  1. Sony Ericsson W302
  2. Sony Ericsson S312
  3. Sony Ericsson W205
  4. Sony Ericsson T700 / T707 / T715
  5. Sony Ericsson C903
  6. Sony Ericsson W995
  7. Sony Ericsson W395
  8. Sony Ericsson Satio
  9. Sony Ericsson Aino 3G Phone
  10. Sony Ericsson C902
  11. Sony Ericsson G705
  12. Sony Ericsson C905
  13. Sony Ericsson T303
  14. Sony Ericsson C510 Cybershot
  15. Sony Ericsson W508 Walkman
  16. Sony Ericsson W715 Walkman
  17. Sony Ericsson W902 Walkman Phone
  18. Sony Ericsson W595
  19. Sony Ericsson W705 Walkman
  20. Sony Ericsson Xperia X1 / Xperia X2 / Xperia X3
  21. Sony Ericsson W760i
  22. Sony Ericsson K530
  23. Sony Ericsson W580i
  24. Sony Ericsson W910
  25. Sony Ericsson K850i
  26. Sony Ericsson W960 3G Walkman Phone
  27. Sony Ericsson K770
  28. Sony Ericsson K660 3G HSDPA Mobile Phone
  29. Sony Ericsson W980i
  30. Sony Ericsson K550i
  31. Sony Ericsson Z555
  32. Sony Ericsson W890i
  33. Sony Ericsson W660i
  34. Sony Ericsson W380i
  35. Sony Ericsson P1 3G Smartphone
  36. Sony Ericsson W880i
  37. Sony Ericsson T650 3G handset
  38. Sony Ericsson W950
  39. Sony Ericsson V630i and K610i
  40. Sony Ericsson 3G Z610
  41. Sony Ericsson W850
  42. Sony Ericsson W710i
  43. Sony Ericsson W900
  44. Sony Ericsson M600
  45. Sony Ericsson K800
  46. Sony Ericsson 3G P990 Smartphone
  47. Sony Ericsson V600/K600i
  48. Sony Ericsson V800
  49. Sony Ericsson Z800
  50. Sony Ericsson Z1010

  …………….

  Motorola

  1. Motorola Motozine ZN5
  2. Motorola VE66
  3. Motorola Aura
  4. Motorola DEXT
  5. Motorola RAZR2 V9
  6. Motorola RAZR2 V9x
  7. Moto Z8 3G HSDPA
  8. Motorola RAZR (2) 3G HSDPA
  9. Motorola U9
  10. Motorola ROKR E8 và RIZR Z10
  11. Motorola 3G HSDPA Q9
  12. Motorola Maxx V6
  13. Motorola V1150 / Motorola RAZR V3x
  14. Motorola E770v
  15. Motorola V1050
  16. Motorola 1000 Series ( General )
  17. Motorola A1000
  18. Motorola E1000
  19. Motorola V980
  20. Motorola C980
  21. Motorola V975
  22. Motorola C975
  23. Motorola A920 & 925
  24. Motorola A835
  25. Motorola A830
  26. Motorola A845 (US Only )

  …………….

  LG

  1. LG Wine Flip (LG 280) Mobile Phone
  2. LG Arena KM900
  3. LG KP500 Cookie
  4. LG Renoir
  5. LG KC780 Mobile Phone
  6. LG KB770 Mobile TV Phone
  7. LG KF900 Prada
  8. LG KF300 / KF310
  9. LG Touchscreen 3G Watch Phone
  10. LG Crystal GD900 Transparent Phone
  11. LG GM730 / LG GM750
  12. LG GW300 / GW520 / GW620
  13. LG Viewty Smart (GC900)
  14. LG Chocolate KG800 / BL40 / BL20
  15. LG Pop ( GD510 ) Compact Touch Screen Mobile Phone
  16. LG U300
  17. LG KS20
  18. LG U830 3G Chocolate Folder Phone
  19. LG Shine LG KE970 / LG 3G HSDPA Shine U970
  20. LG KF600 / LG KF700
  21. LG Prada
  22. LG KU990 Viewty
  23. LG KF750
  24. LG KF510
  25. LG KC550
  26. LG-KC780 Slim 8 Megapixel Portrait Phone
  27. LG U400
  28. LG U900
  29. LG U890
  30. LG U880
  31. LG U8330 / 8360 / 8380
  32. LG 8290
  33. LG U8150
  34. LG U8100 / 20 / 30 / 38

  …………….

  Danh sách điện thoại Nhật Bản có thể sử dụng ở Viêt Nam

  Softbank – Samsung

  – 705SC
  – 706SC
  – 707SC
  – 707SCII
  – 708SC
  – 709SC
  – 730SC (***)
  – 731SC (***)
  – 805SC (***)
  – 820SC
  – 821SC (***)
  – 920SC
  – 930SC
  – 931SC

  Softbank – Sharp

  – 705Sh
  – 804Sh
  – 810Sh
  – 811Sh
  – 812Sh
  – 812Shs
  – 812Sh-S2
  – 813Sh
  – 814Sh
  – 815Sh
  – 816Sh
  – 820Sh (*)
  – 821Sh (*)
  – 822Sh (*)
  – 823Sh (*)
  – 824Sh ACT
  – 824Sh ELE
  – 825Sh
  – 830Sh
  – 830Sh s
  – 831Sh
  – 831Sh KT
  – 904Sh
  – 905Sh (*)
  – 910Sh (*)
  – 911Sh (*)
  – 912Sh (*)
  – 913Sh (*)
  – 913Shg (*)
  – 920Sh
  – 920Shyk
  – 921Sh (*)
  – 922Sh
  – 923Sh
  – 930Sh
  – 931Sh (***)
  – 931Sh s (***)
  – 932Sh
  – 933Sh
  – 934Sh
  – 935Sh

  Softbank – Toshiba

  – 705T
  – 803T
  – 810T
  – 811T
  – 812T
  – 813T
  – 814T (*)
  – 815T (*)
  – 815T PB (*)
  – 820T (*)
  – 821T (*)
  – 822T (*)
  – 823T (***)
  – 824T (***)
  – 830T
  – 831T (*)
  – 832T (*)
  – 904T
  – 910T
  – 911T (*)
  – 912T (*)
  – 920T (*)
  – 921T (*)

  Softbank – Panasonic

  – 705P
  – 705PX
  – 706P
  – 810P
  – 820P
  – 821P
  – 822P
  – 823P (***)
  – 824P (***)
  – 830P
  – 831P
  – 832P
  – 920P
  – 921P
  – 930P
  – 931P

  Softbank – Nokia

  – N73 705NK
  – N95 X02NK

  Softbank – Nec

  – 705N
  – 706N
  – 804N
  – 820N (***)
  – 821N GLA (***)

  Sofbank – HTC

  – X01HT
  – X02HT
  – X03HT
  – X04HT
  – X05HT

  NTT – Docomo

  – F01A
  – F02A (***)
  – F03A
  – F04A (***)
  – F08A
  – F09A

  – HT-01A
  – HT-02A
  – HT-03A

  – L01A (***)
  – L02A
  – L03A
  – L04A
  – L06A

  – N01A
  – N02A
  – N04A (***)
  – N05A (***)
  – N06A
  – N07A (***)
  – N08A
  – N09A

  – P01A
  – P02A
  – P04A
  – P05A
  – P06A (***)
  – P07A
  – P08A
  – P09A
  – P10A (***)

  – SH01A
  – SH02A (***)
  – SH03A
  – SH04A
  – SH05A (***)
  – SH06A
  – SH06A NERV
  – SH07A

  – T01A

  Docomo – Foma

  – D702i (*)
  – D702if (*)
  – D704i (*)
  – D705i (***)
  – D705imu (***)
  – D903i (***)

  – F702id (*)
  – F704i (***)
  – F705i (***)
  – F706i (***)
  – F905i
  – F906i

  – L600i
  – L601i
  – L602i
  – L704i
  – L705i
  – L705ix (***)
  – L706i
  – L706ie
  – L852i
  – L906iL

  – M702ig
  – M702is (***)
  – M2501 (*)

  – N702id (*)
  – N702is (*)
  – N704iu (***)
  – N705i
  – N705imu (***)
  – N706i
  – N706ie (***)
  – N706ill
  – N905i
  – N906i
  – N906iL
  – N906imu

  – NM705i
  – NM706i

  – P702i (*)
  – P702id (*)
  – P704i (*)
  – P704iu (***)
  – P705i (***)
  – P705imu (***)
  – P706ie (***)
  – P706imu (***)
  – P905i
  – P905itv
  – P906i

  – SH702i (*)
  – SH702id (*)
  – SH702is (*)
  – SH704i (*)
  – SH705i (***)
  – SH705iII (***)
  – SH706i
  – SH706ie (***)
  – SH706iw (***)
  – SH905i
  – SH906i

  – SO704i (*)
  – SO705i (***)
  – SO706i
  – SO707i (***)
  – SO905i
  – SO906i

  (*) Only use in Japan

  (***) World Wing 3G – Global Roaming Service Only 3G

  HOT : Samsung 3G Hàn Quốc chơi được 3G Vietnam

  Danh sách điện thoại Nhật bổn có thể sử dụng ở Viêt Nam

  Thẻ nội dung : , , , , , , , , , , , , , ,

  20 phản hồi cho chủ đề " Danh sách điện thoại hỗ trợ 3G tại Việt Nam "

  1. cunyeu_kid says:

   truoc het la em co yeu anh ko anh cho iphone 3g luon.hjhj khoi can x3

  2. hello1993 says:

   Cho em hỏi làm thế nào để tải các ứng dụng như game,…….. về máy điện thoại SGH-Z320i

  3. pp says:

   cho hoi dien thoai lg gu285 can cai dat 3g ko?

  4. al0 al0 says:

   cóa thể cập nhật hjnh` ảnh ch0a dễ phận biệt được hum dzạ ……. :d:d

  5. nguyen ngoc sang says:

   tai sao em cai dat 3g cho dien thoai shp 920sh mai ko duoc.. hoac khi cai duoc nhung ko truy nhap vao duoc

  6. anhvt says:

   bạn gọi lên 1818 để yêu cầu gửi cấu hình tự động nhé.

  7. jay says:

   anh cho em hỏi.em có cái đt 707scii của nhật nó dùng 3g được bên nhật nhưng về vn hỏi thì không dùng đc 3g cũng như gprs.anh giúp dùm.
   1 con nữa là p905i của panasonic có trên list 3g mà về vn ko unlock được phải dùng sim ghép nhưng ko ổn định,em đem ra hỏi trung tâm của VT mà người ta nói ko chịu mở mạng.anh cho em lời khuyên.
   anh làm ơn liên hệ địa chỉ email dùm em
   thienthan_tuyet9703@yahoo.com
   cảm ơn anh nhiều

  8. manhhovonmay says:

   vi sao tat ca moi viec lam cua con nguoi deu co muc dich cuoi cung la tien.vi tien ma nguoi ta co the lam tat ca.vi sao tai vi sao

  9. shark5788 says:

   tôi vừa unlock 1 chiếc softbank 931sc từ nhật bản về nhưng không biết làm thế nào để truy cập internet cả, huong dẫn tôi cài đặt và sử dụng 3g với! thank mọi người nhiều nhé

  Gửi ý kiến phản hồi

  Website được xây dựng bởi Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông An Khánh

  Văn phòng giao dịch tại Hà Nội : Số 25, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

  Chi nhánh Hồ Chí Minh : Số 433/10 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

  Bản quyền nội dung thuộc về viettelonline.com. Tư liệu minh họa khác sở hữu bởi chủ sở hữu.