An Khanh Telecom

Trang chủ » 3G Viettel » Cài đặt 3G Viettel » Nokia » Cài đặt 3G cho Nokia 3120 Classic (3120c)

Cài đặt 3G cho Nokia 3120 Classic (3120c)

Nhà cung cấp
Viettel
Mobifone
Vinaphone
Thông số cài đặt 3G chi tiết các mạng
Connection Name
Viettel GPRS (VM3G)
Mobi GPRS
Vinaphone GPRS
Data bearer
Packet data
GPRS
GPRS
Access point name
v-internet
m-wap
m3-world
User name
Để trống
mms
mms
Password
Để trống
mms
mms
Homepage
http://wap.vietteltelecom.vn
http://wap.mobifone.com.vn
http://wap.vinaphone.com.vn
Thông số cài đặt cấu hình streaming cho dịch vụ Mobile TV
Network: Default access point
Truy cập http://mobitv.vn để xem
Mobi GPRS
Vinaphone GPRS
Thông số cài đặt cấu hình MMS
Connection Name
Viettel MMS (VMMS)
Mobifone GPRS
Vinaphone GPRS
Access point name
v-mms
m-i090
m3-mms
User name
mms
mms
mms
Password
Để trống
mms
mms
Homepage

http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapec

http://203.162.021.114/mmsc
http://mms.vinaphone.com.vn
Proxy server address
192.168.233.010
203.162.021.114
10.1.10.46
Proxy Port number
8080
3130
9201


Cài đặt thông số 3G chi tiết của Viettel

Thông tin về máy:

-          Máy hỗ trợ 3G.

-          Các dịch vụ 3G Viettel mà máy hỗ trợ:  Mobile Internet, Mobile TV, MMS, V Mail.

Hướng dẫn cài đặt 3G:

Bước 1: Chọn mạng:

Menu chính-> Settings -> Phone settings -> Network mode => Chọn Dual Mode

Bước 2: Cài đặt cấu hình 3 G (v-internet)

Menu chính -> Setting -> Configuration -> Personal configuration settings -> Options -> Add new -> Chọn Web:

-          Name: VM3G

-          HomePage: http://wap.vietteltelecom.vn

-          Username: Để trống

-          Password: Để trống

-          Use preferred access point: No

-          Chọn Access point settings:

-          Proxy: Disabled

-          Data bearer: Packet data

-          Bearer Setting:

-          Packet data access point: v-internet

-          Network type: IPv4

-          Authentication type: Normal

-          User name: Để trống

-          Pass: Để trống

Quay lại Personal configuration settings (ấn back 3 lần) Di chuyển đến cấu hình VM3G vừa tạo-> Options -> Active

Bước 3: Cài đặt cấu hình streaming cho dịch vụ Mobile TV:

Sau khi thực hiện xong bước 2 khách hàng chỉ cần truy cập vào trang http://mobitv.vn

để xem.

Bước 4: Cài đặt cấu hình MMS:

Menu -> Setting -> Configuration -> Personal configuration settings -> Options -> Add new -> Chọn Multimedia msg:

-          Name: VMMS.

-          HomePage: http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapenc.

-          Use preferred access point: No

-          Chọn Access point settings:

-          Proxy: Enable

-          Proxy Address: 192.168.233.010

-          Proxy Port: 8080 -> Bearer Settings:

-          Packet data access point: v-mms

-          Network type: IPv4

-          Authentication type: Normal

-          User name: mms

-          Pass: Để trống -> Back

Active cấu hình vừa tạo: Menu -> Messaging -> Message Settings -> Multimedia messages -> configuration settings -> Configuration -> Personal config -> Select -> Account: VMMS -> Select.

<style type=”text/css”>
table.sample {
border-width: 1px;
border-spacing: 0px;
border-style: solid;
border-color: black;
border-collapse: collapse;
background-color: white;
}
table.sample th {
border-width: 1px;
padding: 1px;
border-style: solid;
border-color: black;
background-color: white;
-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px;
}
table.sample td {
border-width: 1px;
padding: 1px;
border-style: solid;
border-color: black;
background-color: white;
-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px;
}
.style1 {font-weight: bold}
</style>

<body>
<table class=”sample” width=”100%” height=”100%” border=”1″>
<tr>
<td width=”20%” height=”5%”><div style=”background:#80BFFF” align=”center”><strong><span class=”style1″>Nh&agrave; cung c&#7845;p </span></strong></div></td>
<td width=”30%”><div style=”background:#80BFFF” align=”center”><strong><span class=”style1″>Viettel</span></strong></div></td>
<td width=”25%”><div style=”background:#80BFFF” align=”center”><strong><span class=”style1″>Mobifone</span></strong></div></td>
<td width=”25%”><div style=”background:#80BFFF” align=”center”><strong><span class=”style1″>Vinaphone</span></strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%” colspan=”4″><div style=”background:#80BFFF” align=”center”><strong>Th&ocirc;ng s&#7889; c&agrave;i &#273;&#7863;t 3G chi ti&#7871;t c&aacute;c m&#7841;ng </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Connection Name</strong></td>
<td><div align=”center”>Viettel GPRS (VM3G)</div></td>
<td><div align=”center”>Mobi GPRS </div></td>
<td><div align=”center”>Vinaphone GPRS </div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Data bearer</strong></td>
<td><div align=”center”>Packet data </div></td>
<td><div align=”center”>GPRS</div></td>
<td><div align=”center”>GPRS</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Access point name</strong></td>
<td><div align=”center”>v-internet</div></td>
<td><div align=”center”>m-wap</div></td>
<td><div align=”center”>m3-world</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>User name</strong></td>
<td><div align=”center”>&#272;&#7875; tr&#7889;ng </div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Password</strong></td>
<td><div align=”center”>&#272;&#7875; tr&#7889;ng </div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Homepage</strong></td>
<td><div align=”center”>http://wap.vietteltelecom.vn</div></td>
<td><div align=”center”>http://wap.mobifone.com.vn</div></td>
<td><div align=”center”>http://wap.vinaphone.com.vn</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%” colspan=”4″><div style=”background:#80BFFF” align=”center”><span class=”style1″></span><span class=”style1″></span><span class=”style1″></span><strong>Th&ocirc;ng s&#7889; c&agrave;i &#273;&#7863;t c&#7845;u h&igrave;nh streaming cho d&#7883;ch v&#7909;  Mobile TV</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Network: Default access point</strong></td>
<td><div align=”center”>Truy c&#7853;p http://mobitv.vn  &#273;&#7875; xem</div></td>
<td><div align=”center”>Mobi GPRS </div></td>
<td><div align=”center”>Vinaphone GPRS</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%” colspan=”4″><div style=”background:#80BFFF” align=”center”><span class=”style1″></span><span class=”style1″></span><span class=”style1″></span><strong>Th&ocirc;ng s&#7889; c&agrave;i &#273;&#7863;t c&#7845;u h&igrave;nh MMS</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Connection Name</strong></td>
<td><div align=”center”>Viettel MMS (VMMS)</div></td>
<td><div align=”center”>Mobifone GPRS </div></td>
<td><div align=”center”>Vinaphone GPRS</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Access point name</strong></td>
<td><div align=”center”>v-mms</div></td>
<td><div align=”center”>m-i090</div></td>
<td><div align=”center”>m3-mms</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>User name</strong></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Password</strong></td>
<td><div align=”center”>&#272;&#7875; tr&#7889;ng </div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
<td><div align=”center”>mms</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”61″><strong>Homepage</strong></td>
<td><p align=”center”>http://mms.viettelmobile.com.vn/mms/wapec</p>
</td>
<td><div align=”center”>http://203.162.021.114/mmsc</div></td>
<td><div align=”center”>http://mms.vinaphone.com.vn</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”5%”><strong>Proxy server address</strong></td>
<td><div align=”center”>192.168.233.010</div></td>
<td><div align=”center”>203.162.021.114</div></td>
<td><div align=”center”>10.1.10.46</div></td>
</tr>
<tr>
<td height=”15%”><strong>Proxy Port number</strong></td>
<td><div align=”center”>8080</div></td>
<td><div align=”center”>3130</div></td>
<td><div align=”center”>9201</div></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>


Website được xây dựng bởi Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông An Khánh

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội : Số 25, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh Hồ Chí Minh : Số 433/10 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Bản quyền nội dung thuộc về viettelonline.com. Tư liệu minh họa khác sở hữu bởi chủ sở hữu.