An Khanh Telecom

Trang chủ » 3G Viettel » DS điện thoại hỗ trợ 3G

DS điện thoại hỗ trợ 3G

NOKIA

Nokia N900, Nokia E90, Nokia X6, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5230, Nokia N80, Nokia E70, Nokia E60, Nokia 6260 slide, Nokia E61, Nokia E61i, Nokia 6790 Surge, Nokia 6760 slide, Nokia E72, Nokia E71, Nokia E63, Nokia 6282, Nokia N92, Nokia N96, Nokia N95 8GB, Nokia N95, Nokia N86 8MP, Nokia N85, Nokia 6710 Navigator, Nokia N71, Nokia N93i, Nokia N93, Nokia N73, Nokia N82, Nokia N81 8GB, Nokia N81, Nokia N79, Nokia N78, Nokia N76, Nokia N75, Nokia E75, Nokia E66, Nokia E55, Nokia E52, Nokia 6210 Navigator, Nokia 5730 XpressMusic, Nokia 5330 XpressMusic, Nokia 7390, Nokia 6288, Nokia 6280, Nokia E65, Nokia 6730 classic, Nokia 6700 classic, Nokia 6650 fold, Nokia 6600i slide, Nokia 6600 slide, Nokia 6500 slide, Nokia 6290, Nokia 6267, Nokia 6263, Nokia 6220 classic, Nokia 6110 Navigator, Nokia 5700, Nokia 5630 XpressMusic, Nokia 5610 XpressMusic, Nokia 3720 classic, Nokia 3710 fold, Nokia 6600 fold, Nokia 6233, Nokia E51 camera-free, Nokia E51, Nokia 8800 Gold Arte, Nokia 8800 Arte, Nokia 7900 Prism, Nokia 7900 Crystal Prism, Nokia 6500 classic, Nokia 6234, Nokia 6216 classic, Nokia 6212 classic, Nokia 6124 classic, Nokia 6121 classic, Nokia 6120 classic, Nokia 5320 XpressMusic, Nokia 3120 classic, Nokia 2730 classic, Nokia N91, Nokia N70, Nokia 6680, Nokia 6630, Nokia 6151, Nokia 3555, Nokia 6650.

SONY ERICSSON

Sony Ericsson Z610, Sony Ericsson K608, Sony Ericsson V600, Sony Ericsson K600, Sony Ericsson K618, Sony Ericsson V630, Sony Ericsson K610, Sony Ericsson W610, Sony Ericsson S312, Sony Ericsson K630, Sony Ericsson K530, Sony Ericsson V640, Sony Ericsson W660, Sony Ericsson Z800, Sony Ericsson W880, Sony Ericsson T650, Sony Ericsson K800, Sony Ericsson Jalou D&G edition, Sony Ericsson Jalou, Sony Ericsson TM506, Sony Ericsson T700, Sony Ericsson G502, Sony Ericsson C902, Sony Ericsson W890, Sony Ericsson K660, Sony Ericsson K810, Sony Ericsson W850, Sony Ericsson T715, Sony Ericsson C901 GreenHeart, Sony Ericsson Naite, Sony Ericsson T707, Sony Ericsson C901, Sony Ericsson C510, Sony Ericsson W508, Sony Ericsson W902, Sony Ericsson W595, Sony Ericsson W595s, Sony Ericsson Z780, Sony Ericsson W980, Sony Ericsson C702, Sony Ericsson Z770, Sony Ericsson W760, Sony Ericsson K770, Sony Ericsson Z750, Sony Ericsson Yari, Sony Ericsson C903, Sony Ericsson W715, Sony Ericsson W705, Sony Ericsson G705, Sony Ericsson S302, Sony Ericsson G900, Sony Ericsson G700, Sony Ericsson G700 Business Edition, Sony Ericsson W910, Sony Ericsson W995, Sony Ericsson P1, Sony Ericsson W950, Sony Ericsson M600, Sony Ericsson P990, Sony Ericsson Aino, Sony Ericsson Satio (Idou), Sony Ericsson XPERIA X1, Sony Ericsson XPERIA X2.

SAMSUNG

Samsung J165, Samsung Impact b, Samsung A411, Samsung A637, Samsung B3210 CorbyTXT, Samsung Z105, Samsung Z107, Samsung Z600, Samsung ZV30, Samsung ZV10, Samsung Z500, Samsung Z130, Samsung Z140, Samsung L170, Samsung J750, Samsung J200, Samsung Z170, Samsung Z330, Samsung Z150, Samsung Z320i, Samsung A657, Samsung B2700, Samsung ZV60, Samsung ZV40, Samsung Z230, Samsung Z310, Samsung A837 Rugby, Samsung J400, Samsung A737, Samsung L760, Samsung Z300, Samsung L700, Samsung T819, Samsung Z240, Samsung Z360, Samsung J800 Luxe, Samsung A746, Samsung T639, Samsung A777, Samsung Z370, Samsung A727,Samsung A767 Propel, Samsung Serenata, Samsung A717, Samsung Z540, Samsung Z510, Samsung ZV50, Samsung Z520, Samsung U800 Soul b, Samsung Z350, Samsung Z400, Samsung Z550, Samsung L770, Samsung F330, Samsung Z720, Samsung Z710, Samsung P940, Samsung C5510, Samsung U810 Renown, Samsung M7500 Emporio Armani, Samsung S7330, Samsung G400 Soul, Samsung U900 Soul, Samsung Steel, Samsung F400, Samsung Z630, Samsung U700, Samsung Z650i, Samsung P920, Samsung P910, Samsung Z110, Samsung i200, Samsung A711, Samsung P930, Samsung Z620, Samsung Z560, Samsung i520, Samsung T469 Gravity 2, Samsung S6700, Samsung L870, Samsung G800, Samsung i560, Samsung i450, Samsung F510, Samsung F500, Samsung i7110, Samsung V820L, Samsung G810, Samsung P960, Samsung i550, Samsung S3650 Corby, Samsung S5600v Blade, Samsung i8510 INNOV8, Samsung F480, Samsung B5310 CorbyPRO, Samsung T919 Behold, Samsung S7350 Ultra s, Samsung S8300 UltraTOUCH, Samsung A887 Solstice, Samsung T749 Highlight, Samsung B7300 OmniaLITE, Samsung S7550 Blue Earth, Samsung Impression, Samsung i7410, Samsung T929 Memoir, Samsung A867 Eternity, Samsung M8800 Pixon, Samsung i900 Omnia, Samsung F490, Samsung F700, Samsung Z700, Samsung A827 Access, Samsung SPH-i325 Ace, Samsung i600, Samsung i607 BlackJack, Samsung B7320 OmniaPRO, Samsung i637 Jack, Samsung i640, Samsung i617 BlackJack II, Samsung C6625, Samsung C6620, Samsung T559 Comeback, Samsung i907 Epix, Samsung Propel Pro, Samsung i770 Saga, Samsung i780, Samsung B7330 OmniaPRO, Samsung I7500, Samsung T939 Behold 2, Samsung i8910 Omnia HD, Samsung F520, Samsung S8000 Jet, Samsung M8910 Pixon12, Samsung W880 AMOLED 12M, Samsung I8000 Omnia II, Samsung Vodafone 360 M1, Samsung B7610 OmniaPRO, Samsung B7620 Giorgio Armani, Samsung Vodafone 360 H1,SGH-i637, SGH-i600, SGH-i640V, SGH-i688, C6620, SGH i780V, SGH-i900, SGH-i900v, SGH-i200.

LG

LG GD910, LG KU311, LG CU500V, LG CU500, LG U8290, LG U8210, LG U8200, LG KU250, LG KU380, LG KU385, LG GB250, LG KP270, LG KF311, LG KF390, LG KF310, LG Trax CU575, LG CU515, LG L600v, LG U310, LG U300, LG KU730, LG U880, LG U890, LG U8180, LG U8150, LG U8138, LG U8120, LG U8110, LG U8100, LG U8550, LG KU800, LG KS500, LG KU580, LG U400, LG GM310, LG KT520, LG U960, LG KU970 Shine, LG CU720 Shine, LG U830, LG V9000, LG U900, LG KF757 Secret, LG KF750 Secret, LG KU950, LG KS10, LG BL20 New Chocolate, LG KS20, LG KT770, LG GT500 Puccini, LG GT505, LG GM730, LG KC910i Renoir, LG Incite, LG KC910 Renoir, LG KB770, LG CU915 Vu, LG KU990 Viewty, LG GM750, LG KF700, LG HB620T, LG CB630 Invision, LG KT610, LG BL40 New Chocolate, LG GD900 Crystal,KS20 Corona, LG GC900 Viewty Smart.

MOTOROLA

Motorola A830, Motorola A835, Motorola C975, Motorola C980, Motorola V975, Motorola E770, Motorola A1000, Motorola A1010, Motorola V1100, Motorola VE538, Motorola Z6c, Motorola E1070, Motorola KRZR K3, Motorola PEBL VU20, Motorola RAZR2 V9, Motorola RAZR2 V9x, Motorola RIZR Z10, Motorola RIZR Z8, Motorola Tundra VA76r, Motorola W7 Active Edition, Motorola RAZR maxx V6, Motorola RAZR V3xx, Motorola V1000, Motorola V1050, Motorola V3x, Motorola E1000, Motorola A3100, Motorola ROKR ZN50, Motorola Karma QA1, Motorola DEXT MB220.

BLACKBERRY

BlackBerry Tour 9630, BlackBerry Storm 9500, BlackBerry Storm 9530, BlackBerry Bold 9000, BlackBerry Bold 9700, BlackBerry Storm2 9520, BlackBerry Storm2 9550.

CÁC DÒNG MÁY SỬ DỤNG WINDOWS MOBILE:

HTC

Artist, Gemini, 3100, 8125, 8500, P4350, S510, S620, Artemis, P3600/Trinity, TyTN, v1510, 2125, S411, S621, Trinity, Artemis/Cruiser, Hermes, X7500, P3350, P3400, Breeze/MTeoR, Panda/P6300, Gene, Wizard/Prodigy, Trinity, X7510, P6500, P3400i (Gene), P5530 (Neon), P5310BM, PPC6850BM, Athena/Advantage, Excalibur, S310, P3301, P4351, Kaiser, P4550, S710, Hermes, P3450, Touch Dual/P5500, Sedna/P6500, S730, V7505, Kaiser/Tytn II, P3470, S630, Touch Dual/P5520, Polaris, Volans, S740, Jade, P3700, P3700, P4600, Touch Diamond, P3490/Diamond, T8290, P3702, Jade


O2

Xda Atom, XDA Stealth, Xda Flame

Danh sách điện thoại Nhật Bản có thể sử dụng 3G ở Viêt Nam

Softbank – Samsung

705SC, 706SC, 707SC, 707SCII, 708SC, 709SC, 730SC (***), 731SC (***), 805SC (***), 820SC, 821SC (***), 920SC, 930SC, 931SC

Softbank – Sharp

705Sh, 804Sh, 810Sh, 811Sh, 812Sh, 812Shs, 812Sh,S2, 813Sh, 814Sh, 815Sh, 816Sh, 820Sh (*), 821Sh (*), 822Sh (*), 823Sh (*), 824Sh ACT, 824Sh ELE, 825Sh, 830Sh, 830Sh s, 831Sh, 831Sh KT, 904Sh, 905Sh (*), 910Sh (*), 911Sh (*), 912Sh (*), 913Sh (*), 913Shg (*), 920Sh, 920Shyk, 921Sh (*), 922Sh, 923Sh, 930Sh, 931Sh (***), 931Sh s (***), 932Sh, 933Sh, 934Sh, 935Sh

Softbank – Toshiba

705T, 803T, 810T, 811T, 812T, 813T, 814T (*), 815T (*), 815T PB (*), 820T (*), 821T (*), 822T (*), 823T (***), 824T (***), 830T, 831T (*), 832T (*), 904T, 910T, 911T (*), 912T (*), 920T (*), 921T (*)

Softbank – Panasonic

705P, 705PX, 706P, 810P, 820P, 821P, 822P, 823P (***), 824P (***), 830P, 831P, 832P, 920P, 921P, 930P, 931P

Softbank – Nokia

N73 705NK, N95 X02NK

Softbank – Nec

705N, 706N, 804N, 820N (***), 821N GLA (***)

Sofbank – HTC

X01HT, X02HT, X03HT, X04HT, X05HT

NTT – Docomo

F01A, F02A (***), F03A, F04A (***), F08A, F09A, HT,01A, HT,02A, HT,03A, L01A (***), L02A, L03A, L04A, L06A, N01A, N02A, N04A (***), N05A (***), N06A, N07A (***), N08A, N09A, P01A, P02A, P04A, P05A, P06A (***), P07A, P08A, P09A, P10A (***), SH01A, SH02A (***), SH03A, SH04A, SH05A (***), SH06A, SH06A NERV, SH07A, T01A

Docomo – Foma

D702i (*), D702if (*), D704i (*), D705i (***), D705imu (***), D903i (***), F702id (*), F704i (***), F705i (***), F706i (***), F905i, F906i, L600i, L601i, L602i, L704i, L705i, L705ix (***), L706i, L706ie, L852i, L906iL, M702ig, M702is (***), M2501 (*), N702id (*), N702is (*), N704iu (***), N705i, N705imu (***), N706i, N706ie (***), N706ill, N905i, N906i, N906iL, N906imu, NM705i, NM706i, P702i (*), P702id (*), P704i (*), P704iu (***), P705i (***), P705imu (***), P706ie (***), P706imu (***), P905i, P905itv, P906i, SH702i (*), SH702id (*), SH702is (*), SH704i (*), SH705i (***), SH705iII (***), SH706i, SH706ie (***), SH706iw (***), SH905i, SH906i, SO704i (*), SO705i (***), SO706i, SO707i (***), SO905i, SO906i

Chú thích :
(*) Only use in Japan
(***) World Wing 3G – Global Roaming Service Only 3G

Nguồn Tổng hợp


Website được xây dựng bởi Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông An Khánh

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội : Số 25, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh Hồ Chí Minh : Số 433/10 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Bản quyền nội dung thuộc về viettelonline.com. Tư liệu minh họa khác sở hữu bởi chủ sở hữu.