An Khanh Telecom

Trang chủ » Tin tức Viettel » Chất lượng dịch vụ ĐTCĐ và ADSL của Viettel

Chất lượng dịch vụ ĐTCĐ và ADSL của Viettel

Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng di động viễn thông cố định mặt đất (điện thoại cố định) và dịch vụ truy nhập Internet ADSL quý 3/2009 của các nhà cung cấp dịch vụ trong đó có Viettel. Việc đo kiểm được Trung tâm Đo lường của Cục QLCL CNTT&TT thực hiện tại các địa điểm và thời gian khác nhau. Kết quả đo kiểm các dịch vụ của Viettel được ghi nhận tại thành phố Hải Phòng. Theo đó, mọi chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ của Viettel được đo kiểm đều đạt và vượt xa tiêu chuẩn ngành.

Cụ thể, đối với dịch vụ điện thoại cố định, tỷ lệ cuộc gọi nội tỉnh (thành phố), liên tỉnh của Viettel thiết lập thành công đều đạt 100% (trong đó tỷ lệ đạt chuẩn đối với cuộc gọi nội tỉnh, thành phố là 95% và cuộc gọi liên tỉnh là 94% ).

Về chỉ tiêu chất lượng thoại, Viettel đạt 4,32 điểm (điểm chuẩn là 3,5 điểm). Độ khả dụng của dịch vụ là 99,996% (tỷ lệ đạt chuẩn là 99,5%); Thời gian thiết lập dịch vụ khu vực nội thành, thị xã và khu vực làng xã, thị trấn đều đạt 100% (tỷ lệ đạt chuẩn là >= 90%).

Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như thời gian cung cấp dịch vụ bằng nhân công qua điện thoại và tỷ lệ các cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và có tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60s của Viettel đều đạt và vượt tiêu chuẩn ngành. Những chỉ tiêu về độ chính xác ghi cước, tỷ lệ khiếu nại của khách hàng đều thấp hơn mức cho phép của cơ quan quản lý.

Đối với dịch vụ truy cập Internet ADSL, các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật như tốc độ tải dữ liệu, lưu lượng sử dụng trung bình của Viettel đều vượt rất xa so với tiêu chuẩn ngành.

Về chỉ tiêu chất lượng phục vụ, độ khả dụng của dịch vụ đạt 99,992% (tỷ lệ đạt chuẩn là 99,5%); Thời gian thiết lập dịch vụ đạt 100% (tỷ lệ đạt chuẩn là >=90%); Thời gian khắc phục mất kết nối đạt 99,2% (tỷ lệ đạt chuẩn là >=90%); Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ (khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng) là 0,22% (tỷ lệ đạt chuẩn là <= 0,25%).

Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ bằng nhân công qua điện thoại là 24/24 giờ; tỷ lệ các cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và có tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60s đạt 99,22% (tỷ lệ đạt chuẩn là >=80%).

Theo Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông, kết quả này chỉ có giá trị với số mẫu được đo kiểm trong khoảng thời gian và địa bàn thực hiện đối với từng mạng và không có giá trị trong việc so sánh chất lượng dịch vụ giữa các doanh nghiệp với nhau./.

Nguồn vietteltelecom.vn

Thẻ nội dung : , , , ,

Gửi ý kiến phản hồi

Website được xây dựng bởi Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông An Khánh

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội : Số 25, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh Hồ Chí Minh : Số 433/10 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Bản quyền nội dung thuộc về viettelonline.com. Tư liệu minh họa khác sở hữu bởi chủ sở hữu.