Đăng ký và hủy dịch vụ

 

I. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Cách 1: Đăng ký bằng hình thức gửi tin nhắn về gửi về tổng đài 191 theo cú pháp sau:

-     Gói Data0: Soạn tin nhắn D0 gửi 191

-     Gói Data5: Soạn tin nhắn D5 gửi 191 hoặc GPRS1 gửi 191

-     Gói Data10: Soạn tin nhắn D10 gửi 191 hoặc GPRS2 gửi 191

-     Gói Data25: Soạn tin nhắn D25 gửi 191

-     Gói Data300: Soạn tin nhắn D300 gửi 191 hoặc GPRS3 gửi 191

Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại trang web của Viettel tại đây

 

 

II.  CÁCH HỦY DỊCH VỤ

Cách 1: Gửi tin nhắn

Để hủy dịch vụ, khách hàng soạn tin: OFF gửi đến 191

Cách 2: Hủy trực tiếp trên trang web

Khách hàng có thể click tại đây để hủy dịch vụ

 affiliate link cloaker - women forum - membership site - wordpress membership plugin - VGA Capture --- - affiliate marketing - self help women - self development - membership site for women - corporate leadership training

Website được xây dựng bởi Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông An Khánh

Trung tâm kinh doanh Viettel Hà Nội 3

Trung tâm kinh doanh Viettel Hồ Chí Minh 4

Bản quyền nội dung thuộc về viettelonline.com. Tư liệu minh họa khác sở hữu bởi chủ sở hữu tương ứng.