An Khanh Telecom

Trang chủ » Dịch vụ khác » Dịch vụ BlackBerry » Phần mềm cho Blackberry

Phần mềm cho Blackberry

HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM CHO MÁY BLACKBERRY

 


Phần mềm cho BlackBerry® Bold (TM) 9000 smartphone

Phần mềm font unicode cho máy BlackBerry Bold  

Loại máy BlackBerry Bold              

Bao gồm:

     Hướng dẫn

     Phần mềm

     Dung lượng: 1.44 MB    

 

 

Phần mềm cho di động v4.6.0.451 (EastAsia)

Loại máy BlackBerry 4.6.0.451

Phiên bản: 4.5.0.81

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.6.0.266

     Phần mềm Platform: 4.0.0.223

     Dung lượng:97.56MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 

 

Phần mềm cho di động BlackBerry v4.6.0.418 (EastAsia)

Loại máy BlackBerry 4.6.0.418 (EastAsia)

Phiên bản: 4.6.0.247

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.0.0.206

     Phần mềm Platform: 2.7.0.68

     Dung lượng: 97.58MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese) Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China) Phiên bản: 4.2.1.179Bao gồm: -     Ứng dụng: 4.2.1.93-     Phần mềm Platform: 2.3.0.77-     Dung lượng: 56.19MB Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

Phần mềm cho di động BlackBerry v4.6.0.292 (EastAsia)

Loại máy BlackBerry 4.6.0.292 (EastAsia)

Phiên bản: 4.6.0.292

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.6.0.162

     Phần mềm Platform:4.0.0.155

     Dung lượng: 94.73MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 

Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese) Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China) Phiên bản: 4.2.1.179Bao gồm: -     Ứng dụng: 4.2.1.93-     Phần mềm Platform: 2.3.0.77-     Dung lượng: 56.19MB Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.


Phần mềm cho BlackBerry®-Pearl-(TM)-8100-smartphone

Phần mềm cho BlackBerry ® Pearl (TM) 8100 SmartPhone

Loại máy BlackBerry v4.5.0.81 (EastAsia)

Phiên bản: 4.5.0.81

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.5.0.55

     Phần mềm Platform: 2.7.0.68

     Dung lượng: 73.9MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 

Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese) Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China) Phiên bản: 4.2.1.179Bao gồm: -     Ứng dụng: 4.2.1.93-     Phần mềm Platform: 2.3.0.77-     Dung lượng: 56.19MB Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

Phần mềm cho BlackBerry Handheld Software v4.2.1.179 (Chinese)

Loại máy BlackBerry v4.5.0.81 (China)

Phiên bản: 4.2.1.179

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.2.1.108

     Phần mềm Platform: 2.3.0.85

     Dung lượng: 68.18MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 

Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese) Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China) Phiên bản: 4.2.1.179Bao gồm: -     Ứng dụng: 4.2.1.93-     Phần mềm Platform: 2.3.0.77-     Dung lượng: 56.19MB Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.


Phần mềm cho BlackBerry® Pearl™ 8320 Smartphone

Phần mềm cho di động BlackBerry v4.5.0.81 (EastAsia)

Loại máy BlackBerry v4.5.0.81 (EastAsia)

Phiên bản: 4.5.0.81

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.5.0.55

     Phần mềm Platform: 2.7.0.68

     Dung lượng: 73MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 

Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese) Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China) Phiên bản: 4.2.1.179Bao gồm: -     Ứng dụng: 4.2.1.93-     Phần mềm Platform: 2.3.0.77-     Dung lượng: 56.19MB Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.


Phần mềm cho BlackBerry 8700g(TM)

Phần mềm cho di động BlackBerry v4.5.0.81 (EastAsia)

Loại máy BlackBerry v4.5.0.81 (EastAsia)

Phiên bản: 4.5.0.81

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.5.0.55

     Phần mềm Platform: 2.7.0.68

     Dung lượng: 61.01MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 

Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese) Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China) Phiên bản: 4.2.1.179Bao gồm: -     Ứng dụng: 4.2.1.93-     Phần mềm Platform: 2.3.0.77-     Dung lượng: 56.19MB Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese)

Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China)

Phiên bản: 4.2.1.179

Bao gồm:

     Ứng dụng: 4.2.1.93

     Phần mềm Platform: 2.3.0.77

     Dung lượng: 56.19MB

Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 

Phần mềm cho di dộng BlackBerry v4.2.1.144 (Chinese) Loại máy BlackBerryv4.2.1.144 (China) Phiên bản: 4.2.1.179Bao gồm: -     Ứng dụng: 4.2.1.93-     Phần mềm Platform: 2.3.0.77-     Dung lượng: 56.19MB Lưu ý: Phần mềm ứng dụng phải khởi động được trên màn hình của đúng đời máy.

 


Website được xây dựng bởi Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông An Khánh

Văn phòng giao dịch tại Hà Nội : Số 25, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh Hồ Chí Minh : Số 433/10 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Bản quyền nội dung thuộc về viettelonline.com. Tư liệu minh họa khác sở hữu bởi chủ sở hữu.