Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ I-Share
 

 

-      I-share là dịch vụ cho phép các thuê bao di động trả  trước của Viettel chuyển tiền trong tài khoản cho nhau từ máy điện thoại di động;

-       Lưu ý: Dịch vụ chỉ cho phép chuyển tiền, không chuyển thời gian sử dụng.

 

Lợi ích sử dụng dịch vụ:

-    Không cước đăng ký;

-    Không cước thuê bao tháng;

-    Sử dụng thuận tiện, đơn giản

 

Điều kiện sử dụng dịch vụ:

Thuê bao chuyển tiền:

-      Thuê bao trả trước có thời gian hoạt động >= 06 tháng (180 ngày) tính từ ngày kích hoạt thuê bao đến ngày sử dụng dịch vụ I-share;

-      Thuê bao đang hoạt động cả 2 chiều tại thời điểm chuyển tiền;

-      Sau khi chuyển tiền, tài khoản của thuê bao >= 0 đồng.

Thuê bao nhận tiền:

-     Thuê bao đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm nhận tiền;


Số tiền được chuyển:

-     Số tiền chuyển là bội số của 1.000 đồng; 

-     Số tiền chuyển + phí chuyển tiền tối đa bằng số tiền trong tài khoản tại thời điểm chuyển tiền.

-     Số tiền chuyển tối đa cho mỗi lần chuyển là 30.000 đồng

-     Số tiền chuyển tối đa cho một ngày từ một thuê bao là 100.000 đồng/thuê bao/ngày

-     Quy định trên áp dụng từ ngày 28/9/2009 

 

Cước sử dụng dịch vụ:

-      Phí chuyển tiền: 5% giá trị tiền chuyển/lần chuyển;

-      Sau khi chuyển tiền thành công, tài khoản của thuê bao chuyển tiền sẽ bị trừ số tiền bằng [số tiền yêu cầu chuyển + 5% giá trị tiền chuyển];

 

Thay đổi và cấp lại mật khẩu:

-     Thay đổi mật khẩu: Khách hàng gọi đến số 900làm theo hướng dẫn.

-     Cấp lại mật khẩu: Khách hàng gọi đến hệ thống 19008198 (phí 200đ/phút) và làm theo hướng dẫn.affiliate link cloaker - women forum - membership site - wordpress membership plugin - VGA Capture --- - affiliate marketing - self help women - self development - membership site for women - corporate leadership training

Website được xây dựng bởi Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ viễn thông An Khánh

Trung tâm kinh doanh Viettel Hà Nội 3

Trung tâm kinh doanh Viettel Hồ Chí Minh 4

Bản quyền nội dung thuộc về viettelonline.com. Tư liệu minh họa khác sở hữu bởi chủ sở hữu tương ứng.